OK

National Population : 333,590,059
Oklahoma State Population : 3,912,706

About Watson, OK

Watson, OK is located in Mccurtain County in the state of Oklahoma.

The total City Population for Watson is about 608 with about people per square mile, and the larger Metro Area Population is about N/A.

The Average Home Value is $77,500.00, which is roughly 25% lower than the Average Home Value of $102,956.00 for the state of Oklahoma, and roughly 59% lower than the National Average of $188,692.00.

The Median Income Per Household is about $32,222.00, which is roughly 33% lower than the Average Median Income Per Household of $48,224.00 for the state of Oklahoma, and roughly 44% lower than the National Average of $57,518.00.

The Unemployment Rate for Watson is about .

Nearby Locations

Octavia, OK (11.49 mi.)
Smithville, OK (11.49 mi.)
Bethel, OK (15.95 mi.)
Eagletown, OK (16.80 mi.)
Broken Bow, OK (22.04 mi.)
Muse, OK (25.90 mi.)
Wright City, OK (26.02 mi.)
Kiamichi, OK (26.13 mi.)
Honobia, OK (26.13 mi.)
Ringold, OK (29.91 mi.)
Hodgen, OK (30.54 mi.)
Whitesboro, OK (30.70 mi.)
Idabel, OK (32.50 mi.)
Tom, OK (32.76 mi.)
Haworth, OK (32.76 mi.)
Rufe, OK (33.57 mi.)
Garvin, OK (34.25 mi.)
Valliant, OK (37.05 mi.)
Nashoba, OK (37.97 mi.)
Heavener, OK (39.50 mi.)
Rattan, OK (39.85 mi.)
Talihina, OK (40.14 mi.)
Howe, OK (42.95 mi.)
Fort Towson, OK (43.59 mi.)
Ft Towson, OK (43.59 mi.)

Additional Location Details

Zip Code(s) : 74963
Latitude : 34.310192
Longitude : -94.579485
TimeZone : Central (GMT -06:00)
Daylight Saving : Yes
Region : South
Average Elevation : 1171 ft.
Area Code(s) : 580

Demographic Details

Average # of People Per Household : 2.44
Male Population Estimate : 51.48%
Female Population Estimate : 48.52%
Median Age : 43.4
Male Median Age : 41.1
Female Median Age : 45.6

White Population Estimate : 82.07%
Black Population Estimate : 0.16%
Hispanic Population Estimate : 2.14%
Asian Population Estimate : 0.00%
Hawaiian Population Estimate : 0.16%
Indian Population Estimate : 21.38%
Other Population Estimate : 1.48%