OK

National Population : 333,590,059
Oklahoma State Population : 3,912,706

About Fairland, OK

Fairland, OK is located in Ottawa County in the state of Oklahoma.

The total City Population for Fairland is about 1,031 with about 398 people per square mile, and the larger Metro Area Population is about 3,100.

The Average Home Value is $86,100.00, which is roughly 16% lower than the Average Home Value of $102,956.00 for the state of Oklahoma, and roughly 54% lower than the National Average of $188,692.00.

The Median Income Per Household is about $39,353.00, which is roughly 18% lower than the Average Median Income Per Household of $48,224.00 for the state of Oklahoma, and roughly 32% lower than the National Average of $57,518.00.

The Unemployment Rate for Fairland is about 4.5%.

Nearby Locations

Afton, OK (7.48 mi.)
Bernice, OK (7.48 mi.)
Cleora, OK (7.48 mi.)
Wyandotte, OK (7.80 mi.)
Miami, OK (8.87 mi.)
Grove, OK (12.04 mi.)
Commerce, OK (12.38 mi.)
Quapaw, OK (14.50 mi.)
Peoria, OK (14.50 mi.)
Bluejacket, OK (15.53 mi.)
Welch, OK (15.84 mi.)
Picher, OK (16.05 mi.)
Vinita, OK (18.70 mi.)
Centralia, OK (18.70 mi.)
White Oak, OK (18.70 mi.)
Pensacola, OK (18.70 mi.)

Additional Location Details

Zip Code(s) : 74343
Latitude : 36.736682
Longitude : -94.819294
TimeZone : Central (GMT -06:00)
Daylight Saving : Yes
Region : South
Average Elevation : 830 ft.
Area Code(s) : 918, 539

Demographic Details

Average # of People Per Household : 2.49
Male Population Estimate : 49.03%
Female Population Estimate : 50.97%
Median Age : 43.1
Male Median Age : 42.7
Female Median Age : 43.5

White Population Estimate : 79.65%
Black Population Estimate : 0.94%
Hispanic Population Estimate : 1.39%
Asian Population Estimate : 0.94%
Hawaiian Population Estimate : 0.23%
Indian Population Estimate : 26.90%
Other Population Estimate : 0.26%