OK

National Population : 333,590,059
Oklahoma State Population : 3,912,706

About Eldorado, OK

Eldorado, OK is located in Jackson County in the state of Oklahoma.

The total City Population for Eldorado is about 406 with about 214 people per square mile, and the larger Metro Area Population is about 643.

The Average Home Value is $47,100.00, which is roughly 54% lower than the Average Home Value of $102,956.00 for the state of Oklahoma, and roughly 75% lower than the National Average of $188,692.00.

The Median Income Per Household is about $34,306.00, which is roughly 29% lower than the Average Median Income Per Household of $48,224.00 for the state of Oklahoma, and roughly 40% lower than the National Average of $57,518.00.

The Unemployment Rate for Eldorado is about 2.9%.

Nearby Locations

Olustee, OK (13.77 mi.)
Duke, OK (13.82 mi.)
Gould, OK (15.60 mi.)
Elmer, OK (20.17 mi.)
Hollis, OK (21.31 mi.)
Altus, OK (21.70 mi.)
Altus AFB, OK (22.54 mi.)
Blair, OK (27.67 mi.)
Tipton, OK (28.82 mi.)
Reed, OK (29.04 mi.)
Mangum, OK (29.04 mi.)
Vinson, OK (30.12 mi.)
Headrick, OK (30.82 mi.)
Davidson, OK (36.12 mi.)
Frederick, OK (36.71 mi.)
Granite, OK (36.95 mi.)
Willow, OK (39.61 mi.)
Snyder, OK (41.53 mi.)
Lone Wolf, OK (42.48 mi.)
Mountain Park, OK (42.78 mi.)
Cooperton, OK (43.98 mi.)
Roosevelt, OK (43.98 mi.)
Hollister, OK (44.07 mi.)
Hobart, OK (49.46 mi.)

Additional Location Details

Zip Code(s) : 73537
Latitude : 34.454424
Longitude : -99.598040
TimeZone : Central (GMT -06:00)
Daylight Saving : Yes
Region : South
Average Elevation : 1474 ft.
Area Code(s) : 580

Demographic Details

Average # of People Per Household : 2.49
Male Population Estimate : 49.92%
Female Population Estimate : 50.08%
Median Age : 44.4
Male Median Age : 44.2
Female Median Age : 44.5

White Population Estimate : 87.87%
Black Population Estimate : 1.87%
Hispanic Population Estimate : 15.55%
Asian Population Estimate : 0.47%
Hawaiian Population Estimate : 0.00%
Indian Population Estimate : 5.75%
Other Population Estimate : 11.04%