OK

National Population : 333,590,059
Oklahoma State Population : 3,912,706

About Centrahoma, OK

Centrahoma, OK is located in Coal County in the state of Oklahoma.

The total City Population for Centrahoma is about 93 with about 148 people per square mile, and the larger Metro Area Population is about 323.

The Average Home Value is $170,800.00, which is roughly 40% higher than the Average Home Value of $102,956.00 for the state of Oklahoma, and roughly 9% lower than the National Average of $188,692.00.

The Median Income Per Household is about $27,083.00, which is roughly 44% lower than the Average Median Income Per Household of $48,224.00 for the state of Oklahoma, and roughly 53% lower than the National Average of $57,518.00.

The Unemployment Rate for Centrahoma is about 9.1%.

Nearby Locations

Tupelo, OK (5.22 mi.)
Coalgate, OK (7.31 mi.)
Harden City, OK (12.12 mi.)
Stonewall, OK (12.12 mi.)
Calvin, OK (16.55 mi.)
Gerty, OK (16.55 mi.)
Wapanucka, OK (17.57 mi.)
Stringtown, OK (18.00 mi.)
Atoka, OK (18.20 mi.)
Farris, OK (18.20 mi.)
Lane, OK (18.25 mi.)
Wardville, OK (18.53 mi.)

Additional Location Details

Zip Code(s) : 74534
Latitude : 34.638078
Longitude : -96.327939
TimeZone : Central (GMT -06:00)
Daylight Saving : Yes
Region : South
Average Elevation : 778 ft.
Area Code(s) : 580

Demographic Details

Average # of People Per Household : 2.55
Male Population Estimate : 40.87%
Female Population Estimate : 36.53%
Median Age : 43.8
Male Median Age : 40.0
Female Median Age : 49.3

White Population Estimate : 67.49%
Black Population Estimate : 0.31%
Hispanic Population Estimate : 0.31%
Asian Population Estimate : 0.00%
Hawaiian Population Estimate : 0.00%
Indian Population Estimate : 14.86%
Other Population Estimate : 0.00%