AZ

National Population : 333,590,059
Arizona State Population : 7,156,695

About Sonoita, AZ

Sonoita, AZ is located in Santa Cruz County in the state of Arizona.

The total City Population for Sonoita is about 808 with about 29 people per square mile, and the larger Metro Area Population is about 1,268.

The Average Home Value is $380,500.00, which is roughly 47% higher than the Average Home Value of $202,052.00 for the state of Arizona, and roughly 50% higher than the National Average of $188,692.00.

The Median Income Per Household is about $62,163.00, which is roughly 10% higher than the Average Median Income Per Household of $55,691.00 for the state of Arizona, and roughly 7% higher than the National Average of $57,518.00.

The Unemployment Rate for Sonoita is about 2.4%.

Nearby Locations

Patagonia, AZ (6.66 mi.)
Elgin, AZ (11.23 mi.)
Rio Rico, AZ (19.83 mi.)
Tumacacori, AZ (20.16 mi.)
Amado, AZ (20.65 mi.)
Nogales, AZ (21.59 mi.)
Fort Huachuca, AZ (21.67 mi.)
Sierra Vista, AZ (21.67 mi.)
Huachuca City, AZ (23.23 mi.)
Green Valley, AZ (23.78 mi.)
Madera Canyon, AZ (23.78 mi.)
Santa Rita, AZ (25.00 mi.)
Vail, AZ (25.00 mi.)
Corona de Tuc, AZ (25.00 mi.)
Corona, AZ (25.00 mi.)
Sahuarita, AZ (28.48 mi.)
Hereford, AZ (33.04 mi.)
Benson, AZ (33.75 mi.)
Saint David, AZ (34.59 mi.)
Tombstone, AZ (38.24 mi.)
Saddlebrooke, AZ (43.36 mi.)
Catalina, AZ (43.36 mi.)
Tucson, AZ (43.99 mi.)

Additional Location Details

Zip Code(s) : 85637
Latitude : 31.685125
Longitude : -110.792548
TimeZone : Mountain (GMT -07:00)
Daylight Saving : No
Region : West
Average Elevation : 5607 ft.
Area Code(s) : 520

Demographic Details

Average # of People Per Household : 2.16
Male Population Estimate : 48.34%
Female Population Estimate : 51.66%
Median Age : 56.7
Male Median Age : 57.1
Female Median Age : 56.2

White Population Estimate : 93.45%
Black Population Estimate : 0.55%
Hispanic Population Estimate : 14.43%
Asian Population Estimate : 1.18%
Hawaiian Population Estimate : 0.08%
Indian Population Estimate : 1.74%
Other Population Estimate : 4.42%